Scholing

Cursus Gezonde Leefstijl
Deze cursus is speciaal voor mensen met een lichte verstandelijke beperking, die problemen hebben met hun gewicht.

In 11 bijeenkomsten van ongeveer 1,5 uur leer je wat gezond leven is en hoe je dat zelf kan doen. Je krijgt ook huiswerkopdrachten om thuis uit te voeren.

Als je de cursus goed mee doet, ga je afvallen en ga je meer bewegen.

Aan het eind van de cursus heb je genoeg geleerd om definitief de omslag naar een gezonde leefstijl te maken.

De cursus wordt gevolgd in groepjes van 4-6 personen.

Als je meer wilt weten, bel 06 25 09 10 35 of mail naar evenwichtigingewicht@gmail.com

SONY DSC

 

Scholing Leefstijlbegeleiding
Voor begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking is er de scholing Leefstijlbegeleiding.

Tijdens twee bijeenkomsten van drie uur leert de begeleider:
– wat een gezonde leefstijl is.
– waar de hiaten zitten in de leefstijl van de cliënten.
– deze hiaten te vertalen naar het individuele zorg- en/of behandelplan van de cliënt.
– deze hiaten te vertalen naar haar/zijn eigen professioneel handelen.

De scholing wordt in teamverband gevolgd.

Voor meer informatie, bel 06 25 09 10 35 of mail naar evenwichtigingewicht@gmail.com

 

Probleemanalyse

Als op de woonlocatie problemen of onduidelijkheden zijn ten aanzien van de leefstijl van cliënten in algemene zin dan kan ik u helpen om duidelijkheid te krijgen in de problematiek.

Voorbeelden van problemen/onduidelijkheden:
*  een aantal cliënten is de afgelopen maanden behoorlijk aangekomen.
*  er wordt te weinig bewogen.
*  er is verschil in visie op gezonde voeding in het team.
*  er is onduidelijkheid over gezonde voeding.
*  hoe gezond is onze zorg voor de cliënten.

De analyse heeft als doel inzicht te geven in de problematiek van de leefstijl van cliënten, de blinde vlekken van het team m.b.t. de zorg voor een gezonde leefstijl bloot te leggen en uitgangspunt te zijn voor verandering.

Naar aanleiding van het gestelde probleem kom ik op de woonlocatie, observeer, heb interviews met medewerkers en cliënten en andere betrokkenen. Tevens vraag ik inzage in weekmenu’s, boodschappenlijsten, gewichtlijsten, medicijnlijsten. Ook neem ik een korte kennistest af bij het team.

Aan de hand van alle informatie maak ik een analyse. Het hele proces van de probleemanalyse is dus als volgt opgebouwd:
observatieperiode                      3 uur tot 6 uur
analyse van alle gegevens        3 uur
presentatie                                1 uur

Aan de hand van de analyse kan een nieuw begeleidingstraject vastgesteld worden.

Voor meer informatie, bel 06 25 09 10 35 of mail naar evenwichtigingewicht@gmail.com

 

Workshops

Tijdens een workshop kunnen cliënten spelenderwijs kennis maken met aspecten van een gezonde leefstijl.

Voorbeelden hiervan zijn:
* Workshop gezond ontbijt en lunch
* Workshop gezonde maaltijd
* Workshop gezond borrelen
* Workshop gezond winkelen
Na een persoonlijk gesprek, inventarisatie van uw vraag en de behoefte, maak ik  een workshop op maat. De workshop duurt gemiddeld drie uur en wordt op locatie gegeven.

Voor meer informatie, bel 06 25 09 10 35 of mail naar evenwichtigingewicht@gmail.com